Een processie door de straten van Brugge

Heilig Bloeddag: een intense dag

10.30 uur: Morgenprocessie (Burg)

Naast de eigenlijke processie die doorgaat in de namiddag, is Brugge reeds ’s morgens in feeststemming. Om 10.30 uur, onder het luiden van de triomfklok in het belfort, wordt op de Burg de relikwie van het Heilig Bloed in het schrijn geplaatst. Begeleid door een muziekkorps en de emblemen van de basiliek, stapt de Edele Confrérie van het Heilig Bloed met het schrijn en een delegatie van het stadsbestuur naar de Sint-Salvatorskathedraal voor de pontificale eucharistieviering.

11.00 uur: Plechtige viering (Sint-Salvatorskathedraal)

Zoals dit in vorige eeuwen het geval was, nodigt de bisschop van Brugge op Heilig Bloeddag bisschoppen uit naburige bisdommen en abten uit de omliggende abdijen uit. Vandaag zijn ook de nuntius en vertegenwoordigers van de Brugse anglicaanse en orthodoxe kerk aanwezig. De bisschop gaat voor in deze internationale viering. Na de mis is er mogelijkheid om de relikwie van het Heilig Bloed te vereren.

14.30 uur: Heilig Bloedprocessie (binnenstad)

De eigenlijke processie gaat van start vanaf 14.30 uur. De processie vertrekt in de Dijver. Op elk punt van de route duurt de doortocht van de processie ongeveer anderhalf uur. Kijk bij Praktisch voor meer details over het parcours.

17.30 uur: Zegening met de Relikwie (Burg)

Na de processie is er op de Burg een slotplechtigheid, waarop iedereen is uitgenodigd.

Delen 1 en 2: Het Oude en Nieuwe Testament

Delen 1 en 2: Het Oude en Nieuwe Testament

In het eerste en tweede deel van de Heilig Bloedprocessie passeren taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament de revue. Deze taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode, toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan. Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het Bijbelse passieverhaal.

Deel 3: Historisch gedeelte

Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas – graaf van Vlaanderen in 1150 – na de tweede kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wellicht nooit helemaal eens worden. Feit is dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt. In het derde onderdeel van de processie wordt die legende ten tonele gevoerd.

Deel 4: Religieus gedeelte

Het vierde deel van de Heilig Bloedprocessie schetst de rijke traditie van de verering van de relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie: een ingetogen moment dat een diepe indruk nalaat op de toeschouwers. Sluitstuk van de processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit.

App iHolyBlood

Je kan er voor kiezen de Heilig Bloedprocessie mee te volgen met je smartphone in de hand. Je leest de achtergrondinformatie in de app die over de processie werd ontwikkeld. In de App Store en via Google Play kan je de gratis app iHolyBlood downloaden. Je krijgt er meer informatie over de achtergrond van de processie, en krijgt duiding per groep. De app vormt het ideale instrument om de processie inhoudelijk mee te volgen terwijl ze voorbijkomt!

googleplayweblogo-300x105

Programmaboekje

Gedetailleerde uitleg over de Heilig Bloedprocessie lees je in het verzorgde programmaboekje. Je vindt in het bewaarboekje een duidelijk overzicht over de vier delen, waarbij in tekst en in beeld toelichting wordt gegeven over de verschillende groepen die de revue passeren. Het programmaboekje vormt een handige gids, zowel vooraf als tijdens en na de eigenlijke processie. Je krijgt er duiding over het opzet van de processie en van alle groepen die er deel van uitmaken.

Je kan het programmaboekje vooraf kopen bij In&Uit op ‘t Zand voor €8,00. Op de dag van de processie zelf kan je dit doen enige tijd voor de processie voorbijkomt in de straten. Jongeren van een jeugdbeweging komen rond in de Brugse straten en bieden het programmaboekje te koop aan voor €10,00.

Dvd Heilig Bloedprocessie

Sinds 2009 maakt de Brugse Heilig Bloedprocessie deel uit van UNESCO’s representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Deze opname uit 2012 presenteert de volledige processie, met overzichtelijke tussentitels en ondertiteling. Daarnaast is er ook ruimte voor een blik achter de schermen en reportages rond de ochtend- en slotceremonie. De dvd beschikt over een tweetalig menu Nederlands/Engels, zodat ook internationale liefhebbers kunnen genieten van ‘Brugges schoonste dag’.
De dvd is een realisatie van Erfgoedcel Brugge in samenwerking met de Edele Confrérie van het Heilig Bloed. De filmopnames en montage gebeurden door Mad Monkey Studio’s. De dvd is te koop in de Heilig Bloedbasiliek of via de online erfgoedwinkel van Erfgoedcel Brugge voor €6,00. Mail voor meer info: info@erfgoedcelbrugge.be.

 

Aanbod voor mensen met een beperking

Personen met een beperking of hun begeleider kunnen onder bepaalde voorwaarden gratis of tegen gunsttarief naar de Heilig Bloedprocessie.

Om iedereen de kans te geven, is het aantal inschrijvingen per vereniging beperkt tot maximaal 15 personen (inclusief begeleiders). Geef bij inschrijving de namen van de ingeschrevenen en de begeleiders door. Vermeld ook wanneer het om een rolstoelgebruiker gaat.

Slechtzienden kunnen de Heilig Bloedprocessie volgen via audiodescriptie. Dat is een techniek waarbij een vertelstem meer info geeft over de processie.
Niet-Bruggelingen kunnen tickets voor audiobeschrijving kopen aan €5,00 per persoon. Voor Bruggelingen is dit gratis. Eén begeleider per persoon mag gratis mee.

Meer info krijg je via dienst.welzijn@brugge.be en op de website van stad Brugge.