Een processie door de straten van Brugge

Heilig Bloeddag: een intense dag

10.30 uur: Morgenprocessie (Burg)

Naast de eigenlijke processie die doorgaat in de namiddag, is Brugge reeds ’s morgens in feeststemming. Om 10.30 uur, onder het luiden van de triomfklok in het belfort, wordt op de Burg de relikwie van het Heilig Bloed in het schrijn geplaatst. Begeleid door een muziekkorps, de emblemen van de basiliek en enkele misdienaars, stapt de Edele Confrérie van het Heilig Bloed met het schrijn en een delegatie van het stadsbestuur naar de Sint-Salvatorskathedraal voor de pontificale eucharistieviering.

11.00 uur: Plechtige viering (Sint-Salvatorkathedraal)

Zoals dit in vorige eeuwen het geval was, nodigt de bisschop van Brugge op Heilig-Bloeddag bisschoppen uit naburige bisdommen en abten uit de omliggende abdijen uit. Vandaag zijn ook de nuntius en vertegenwoordigers van de Brugse anglicaanse en orthodoxe kerk aanwezig. De bisschop gaat voor in deze internationale viering. Na de mis is er tot 13.00 uur mogelijkheid om de relikwie van het Heilig Bloed te vereren.

14.30 uur: Heilig Bloedprocessie

De eigenlijke processie gaat van start vanaf 14.30 uur. De processie vertrekt in de Wollestraat. Op elk punt van de route duurt de doortocht van de processie ongeveer anderhalf uur. Kijk bij praktisch voor meer details over het parcours.

18.00 uur: Zegening met de Relikwie (Burg)

Delen 1 en 2: Het Oude en Nieuwe Testament

Delen 1 en 2: Het Oude en Nieuwe Testament

In het eerste en tweede deel van de Heilig Bloedprocessie passeren taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament de revue. Deze taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode, toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan. Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het Bijbelse passieverhaal.

Deel 3: Historisch gedeelte

Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas – graaf van Vlaanderen in 1150 – na de tweede kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wellicht nooit helemaal eens worden. Feit is dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt. In het derde onderdeel van de processie wordt die legende ten tonele gevoerd.

Deel 4: Religieus gedeelte

Het vierde deel van de Heilig Bloedprocessie schetst de rijke traditie van de verering van de relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie: een ingetogen moment dat een diepe indruk nalaat op de toeschouwers. Sluitstuk van de processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit.

App iHolyBlood

Je kan er voor kiezen de Heilig Bloedprocessie mee te volgen met je smartphone in de hand. Je leest de achtergrondinformatie in de app die over de processie werd ontwikkeld. In de App Store en via Google Play kan je de gratis app iHolyBlood downloaden. Je krijgt er meer informatie over de achtergrond van de processie, en krijgt duiding per groep. De app vormt het ideale instrument om de processie inhoudelijk mee te volgen terwijl ze voorbijkomt!

googleplayweblogo-300x105

Programmaboekje

Gedetailleerde uitleg over de Heilig Bloedprocessie lees je in het programmaboekje. Je vindt er een duidelijk overzicht over de vier delen, waarbij in tekst en in beeld toelichting wordt gegeven over de verschillende groepen die de revue passeren. Het programmaboekje vormt een handige gids, zowel vooraf als tijdens en na de eigenlijke processie. Je krijgt er duiding over het opzet van de processie en van alle groepen die er deel van uitmaken.

Je kan het programmaboekje vooraf kopen bij In&Uit. Op de dag van de processie zelf kan je dit doen enige tijd voor de processie voorbijkomt in de straten. Jongeren van een jeugdbeweging komen rond in de Brugse straten en bieden het programmaboekje te koop aan voor €8,00.

Dvd Heilig Bloedprocessie

Sinds 2009 maakt de Brugse Heilig Bloedprocessie deel uit van UNESCO’s representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Deze opname uit 2012 presenteert de volledige processie, met overzichtelijke tussentitels en ondertiteling. Daarnaast is er ook ruimte voor een blik achter de schermen en reportages rond de ochtend- en slotceremonie. De dvd beschikt over een tweetalig menu Nederlands/Engels, zodat ook internationale liefhebbers kunnen genieten van ‘Brugges schoonste dag’.
De dvd is een realisatie van Erfgoedcel Brugge in samenwerking met de Edele Confrérie van het Heilig Bloed. De filmopnames en montage gebeurden door Mad Monkey Studio’s. De dvd is te koop in de Heilig Bloedbasiliek of via de online erfgoedwinkel van Erfgoedcel Brugge voor €6,00. Mail voor meer info: info@erfgoedcelbrugge.be.

 

Educatief pakket

Een doEducatief pakkete-gericht educatief pakket neemt leerlingen van de derde graad lager onderwijs mee achter de schermen van de Brugse Heilig Bloedprocessie. Acht speelse filmpjes zijn gekoppeld aan opdrachten in een werkboekje. Ze nodigen de leerlingen uit om samen te werken – zoals het uiteraard ook moet om de echte processie elk jaar weer tot een goed einde te brengen.

De totale speelduur van het pakket is twee uur. Een begeleider leidt de workshop samen met de leerkracht in goede banen.
Het educatief pakket is een realisatie van Erfgoedcel Brugge in samenwerking met de Consulent Religieus Erfgoed van de Stad Brugge en de Edele Confrérie van het Heilig Bloed. Het educatief pakket werd samengesteld door Casa Blanca vzw.

Het educatief pakket wordt gratis ter beschikking gesteld. Voor meer info en reservaties: info@erfgoedcelbrugge.be.