Een processie door de straten van Brugge

Heilig Bloeddag: een intense dag

10.30 uur: Morgenprocessie (Burg)

Naast de eigenlijke processie die doorgaat in de namiddag, is Brugge reeds ’s morgens in feeststemming. Om 10.30 uur, onder het luiden van de triomfklok in het belfort, wordt op de Burg de relikwie van het Heilig Bloed in het schrijn geplaatst. Begeleid door een muziekkorps en de emblemen van de basiliek, stapt de Edele Confrérie van het Heilig Bloed met het schrijn en een delegatie van het stadsbestuur naar de Sint-Salvatorskathedraal voor de pontificale eucharistieviering.

11.00 uur: Plechtige viering (Sint-Salvatorskathedraal)

Zoals dit in vorige eeuwen het geval was, nodigt de bisschop van Brugge op Heilig Bloeddag bisschoppen uit naburige bisdommen en abten uit de omliggende abdijen uit. Vandaag zijn ook de nuntius en vertegenwoordigers van de Brugse anglicaanse en orthodoxe kerk aanwezig. De bisschop gaat voor in deze internationale viering. Na de mis is er mogelijkheid om de relikwie van het Heilig Bloed te vereren.

14.30 uur: Heilig Bloedprocessie (binnenstad)

De eigenlijke processie gaat van start vanaf 14.30 uur. De processie vertrekt in de Dijver. Op elk punt van de route duurt de doortocht van de processie ongeveer anderhalf uur. Kijk bij Praktisch voor meer details over het parcours.

17.30 uur: Zegening met de Relikwie (Burg)

Na de processie is er op de Burg een slotplechtigheid, waarop iedereen is uitgenodigd.
Delen 1 en 2: Het Oude en Nieuwe Testament

Delen 1 en 2: Het Oude en Nieuwe Testament

In het eerste en tweede deel van de Heilig Bloedprocessie passeren taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament de revue. Deze taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode, toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan. Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het Bijbelse passieverhaal.

Deel 3: Historisch gedeelte

Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas – graaf van Vlaanderen in 1150 – na de tweede kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wellicht nooit helemaal eens worden. Feit is dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt. In het derde onderdeel van de processie wordt die legende ten tonele gevoerd.

Deel 4: Religieus gedeelte

Het vierde deel van de Heilig Bloedprocessie schetst de rijke traditie van de verering van de relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie: een ingetogen moment dat een diepe indruk nalaat op de toeschouwers. Sluitstuk van de processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit.

Erfgoedapp

Volg de Heilig Bloedprocessie met audiodescriptie en VGT via de tour in de Erfgoedapp. Zorg ervoor dat je bluetoothfunctie aanstaat. Op verschillende momenten krijg je een melding met een beschrijving van de taferelen die voorbij komen.
Ga naar de Erfgoedapp

Programmaboekje

Gedetailleerde uitleg over de Heilig Bloedprocessie lees je in het verzorgde programmaboekje. Je vindt in het bewaarboekje een duidelijk overzicht over de vier delen, waarbij in tekst en in beeld toelichting wordt gegeven over de verschillende groepen die de revue passeren. Het programmaboekje vormt een handige gids, zowel vooraf als tijdens en na de eigenlijke processie. Je krijgt er duiding over het opzet van de processie en van alle groepen die er deel van uitmaken.

Je kan het programmaboekje (€10,00) vooraf kopen bij infokantoor ’t Zand (Concertgebouw) en infokantoor Markt (Historium). Op de dag van de processie zelf kan je dit doen enige tijd voor de processie voorbijkomt in de straten. Begeleiders van een jeugdbeweging komen rond in de Brugse straten en bieden het programmaboekje te koop aan.