Een processie door de straten van Brugge

Meewerken

Elk jaar zorgen vele honderden figuranten en medewerkers voor een kleurrijke processie doorheen stad Brugge. Een unieke ervaring! Wil jij ook meewerken? Dat kan! We zoeken meisjes en jongens, dames en heren die als figurant willen mee opstappen in de processie.

Contacteer ons

Organisatie en coördinatie

De Heilig Bloedprocessie organiseren vergt heel wat werk. Praktisch is er een ganse ploeg vrijwilligers die instaat voor het welslagen van dit gebeuren. De coördinator en adjunct-coördinator houden de touwtjes strak in handen en focussen zich op zowat alle praktische zaken die de processie aanbelangen. De regisseur verzorgt de dialogen, opstellingen en scènes. Daarnaast zijn er verantwoordelijken voor de muziek, de choreografie, de paarden…

Sommige medewerkers zorgen ervoor dat de rekwisieten en de praalwagens in orde zijn, anderen ontwerpen de kostuums terwijl naaisters die realiseren, en nog anderen leggen contacten met koren, herders, maneges… Repetities volgen elkaar gedurende drie weken op. Groepsverantwoordelijken zorgen voor de rekrutering van hun groepen, en processiecommissarissen staan in voor een vlot verloop langs het parcours.

Naast een financiële steun verleent de Stad Brugge ook gewaardeerde logistieke medewerking zoals de inzet van politie, diensten Toerisme, Organiseren, Leefmilieu en de wegendienst…

 

Figuranten, dieren en praalwagens

De Heilig Bloedprocessie is meer dan een Bijbelse en historische evocatie van 1.700 deelnemers. Diverse generaties van Bruggelingen, vertegenwoordigd door alle sociale lagen van de bevolking, geven gestalte aan deze eeuwenoude jaarlijkse traditie. Sommige families maken met alle familieleden samen deel uit van een welbepaalde groep, anderen opteren om over verschillende groepen verspreid mee te stappen. Deelnemers met een anciënniteit van 10, 20 tot zelfs 50 jaar en meer zijn heel courant, vermits tachtig procent van de deelnemers ieder jaar opnieuw present is.
In de processie gaan tevens 50 paarden, 16 trekpaarden, 6 kamelen, 6 ezels, een 80-tal schapen, een 6-tal roofvogels, een os en enkele kippen mee.
Er zijn 13 praalwagens. Deze zijn speciaal voor de processie ontworpen en gerealiseerd.

 

De processie in cijfers

  • De jongste deelnemer is tussen de 3 en 5 maanden (het kindje Jezus in de kribbe), de oudste deelnemer is meer dan 80 jaar.
  • Er stappen 250 muzikanten mee.
  • Speciaal uit Italië worden er 120 palmtakken overgevlogen.
  • De dagen vóór de processie worden er 350 paar schoenen en 100 paar turnpantoffels gepoetst.
  • In de processie dragen 850 deelnemers een pruik of baard, sommige van die pruiken zijn speciaal gemaakt voor de processie.
  • Er worden 1.200 figuranten geschminkt door een ploeg van 50 mensen, dit alles in 3 uur tijd.
  • Iedere grimeur heeft twee dozen fond, poeder, lippenstift, blush, eye-liner, borstels en sponsen.
  • Vier naaisters kijken in een maand tijd meer dan 1.200 kostuums na en herstellen of passen deze aan indien nodig.
  • De processie is ook een gebeuren vol dieren: 50 paarden, 18 trekpaarden, 6 kamelen, 6 ezels, een 80-tal schapen, een 6-tal roofvogels, een os en enkele kippen gaan mee.
  • De processie wordt gekleurd door 13 praalwagens die mee vorm geven aan het spektakel.